Welcome! 👋

The Home Learning Hub is our free library of resources to support parents and carers who are taking the time to help their children be safer online. We have adapted our classroom-based resources to make them easily accessible for everyone.

A brief description explains each resource, so once you are ready simply click the ‘download’ buttons.

Welsh Resources

Mae Safer Schools, partneriaeth rhwng Zurich Municipal a INEQE Safeguarding Group, yn darparu ap, adnoddau a hyfforddiant arobryn i addysgu, grymuso a gwarchod cymuned gyfan yr ysgol.

Oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo

Plant Oed Cynradd

Plant Oedran Uwchradd

Y prif eiriau ym myd gemau

Taflen o’r geiriau mwyaf cyffredin sy’n cael eu defnyddio gan y gymuned gemau i’ch helpu chi i fynd o “N00b” i “1337.”

Dylanwadwyr

Gall y wers hon helpu dysgwyr cynradd (hwyr) ac uwchradd (cynnar) i ddeall beth yw dylanwadwr cymdeithasol, beth mae’n ei wneud a sut mae’n gwneud arian.